• Cova del Camp del Bisbe

1 Cova del Camp del Bisbe

Cova del Camp del Bisbe

Aquesta cova està sent excavada des de l'any 2013 gràcies al recolçament de la Fundació Mn. Bartomeu Oliver i l'Ajuntament de Sencelles. Durant la primera campanya s'han excavat uns primers nivells molt remenats on l'aparició de restes ceràmiques permeten avançar que fou emprada i/o freqüentada des d'època Naviforme fins a l'actualitat.

sencelles en època naviforme (1600-1050 a.c.)

És en aquesta època que es documenten les primeres evidències de poblament a Sencelles. Els poblats de navetes com els de Morelló Nou, Son Calussa, Son Fransoi o Son Caimari en són bons exemples. La seva situació entre els torrents de Sencelles i de Pina oferia prats ben irrigats que devien ser clau per a l'agricultura i la ramaderia.

Les navetes són habitatges construïts amb pedres ciclòpies en sec i teulada de materials peribles. Tenen planta en forma de nau o embarcació, d'aquí el seu nom. Poden trobar-se aïllades com les de Son Caimari o bé formant poblats com els dels Tres Pins, Morelló Nou, o Son Calussa. A cada una d'elles vivia un grup parental. L'interior oferia un gran espai sense compartimentacions on es feien diferents treballs: a la mateixa foganya es cuinava, s'hi coïen els recipients ceràmics, s'hi fonia bronze, s'hi endurien punxons d'os, etc.

Els rituals funeraris es continuaren celebrant a coves naturals com la Cova del Camp del Bisbe, però el més novedós fou la seva modificació i l'excavació de coves totalment artificials com la Cova d'en Mariaina o la Cova de la Vileta. De vegades podien tenir petites cambres laterals, com la Cova de sa Cuineta.

Gràcies a les investigacions a la Cova des Càrritx a Menorca sabem que cada cova era emprada per homes, dones i infants amb vincles parentals. L'esperança de vida rondava la trentena d'anys i la dieta es basava en el consum de productes d'origen animal complementats amb vegetals. L'accés al mateix ritual funerari per part d'homes, dones i infants i l'absència d'evidències de desigualtats als poblats fan pensar en comunitats regides pels principis de la cooperació i la reciprocitat.